Projectmanagement

Het projectmanagement is tijdens de uitvoering van het bouwwerk een van de belangrijkste taken om binnen de afgesproken tijd, budget en afspraken te blijven. Ervaring leert dat alleen met een strakke sturing (projectmanagement) tijdens het bouwproces projecten succesvol worden opgeleverd.

BBAW kan door haar kennis en kunde het bouwproces tijdens de uitvoering bijsturen. BBAW communiceert naar de opdrachtgever middels volledige rapportages, dit doen wij tijdens periodieke bouwvergaderingen en met korte en heldere communicatielijnen.

CONTACT

BBAW Bouwmanagement
Oosteind 14, 9331 AH Norg

Postadres
Postbus 12, 9330 AA Norg

T: 0592 – 61 46 73
E: info@bbaw.nl

kvk: 71622144 | btw: 8587.87.301.B01

Algemene voorwaarden BBAW Bouwmanagement DNR-2011