Vergunningen

Wij inventariseren en adviseren welke vergunningen nodig zijn.

Wij zorgen voor een soepel vergunningstraject door een nauwe samenwerking met het bevoegd gezag.

Bij BBAW inventariseren we welke vergunningen noodzakelijk zijn en adviseren wij onze opdrachtgever welke vergunning waar in het proces aan te vragen. Indien noodzakelijk volgt er een vooroverleg met het bevoegd gezag om draagvlak te creëren, wat de doorlooptijd van het vergunningstraject versnelt.

Doordat wij een goede inschatting kunnen maken over de doorlooptijden van de benodigde vergunningen kan het (bouw)voorbereidingsproces parallel aan het vergunningstraject starten, wat resulteert in aanzienlijke tijdswinst.

De verschillende fasen uitgelegd

Het verloop van een project

01
/10

Initiatief/haalbaarheid

In deze fase worden de huisvestingsbehoefte of marktvraag geïnventariseerd en geanalyseerd. Daarnaast wordt ook de haalbaarheid van het project onderzocht om in deze behoefte of marktvraag te voorzien.

02
/10

Projectdefinitie

Deze fase richt zich op het zorgvuldig inventariseren en vastleggen van de ambities, eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden van zowel de opdrachtgever als de toekomstige gebruikers. Dit legt de basis voor het starten van het proces.

03
/10

Structuurontwerp

In deze fase wordt een algemeen concept van het project ontwikkeld dat een duidelijk beeld geeft van de oplossingen op stedenbouwkundige schaal, van de hoofdvorm en -indeling van de bebouwing.

04
/10

Voorontwerp

Deze fase omvat de ontwikkeling van een algemeen beeld van het project, waarbij de situatie, functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, architectonische vormgeving en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten worden weergegeven.

05
/10

Definitief Ontwerp

Het doel van deze fase is om een gedetailleerd beeld te creëren van het project, waarbij de verschijningsvorm, interne en externe structuur, materiaalgebruik, afwerking en detaillering, constructieve opbouw,  aard en capaciteit van de installaties helder worden weergegeven.

06
/10

Technisch Ontwerp

Het project wordt in deze fase technisch uitgewerkt en gespecificeerd, zodat op basis daarvan definitieve prijsvorming voor de uitvoering kan plaatsvinden.

07
/10

Prijs- en contractvorming

Deze fase richt zich op de selectie en contractering van een ‘aanbiedende partij’ voor de uitvoering van het project, afhankelijk van de contractvorm al dan niet inclusief ontwerp, financiering, onderhoud en/of exploitatie.

08
/10

Uitvoering (Uitvoeringsgereed Ontwerp)

In deze fase wordt het project zodanig uitgewerkt dat aan de hand daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de daadwerkelijke uitvoering en montage op de bouwplaats kan plaatsvinden.

09
/10

Uitvoering (Directievoering)

Het doel van deze fase is het namens de opdrachtgever begeleiden van en toezien op de uitvoering van het werk.

10
/10

Gebruik/exploitatie

Deze fase ondersteunt de opdrachtgever, eigenaar en gebruikers bij het gebruik, onderhoud en de exploitatie van de huisvesting.

Initiatief / haalbaarheid
Projectdefinitie
Structuurontwerp
Voorontwerp
Definitief ontwerp
Technisch ontwerp
Prijs- en contractvorming
Uitvoering (Uitvoeringsgereed Ontwerp)
Uitvoering (Directievoering)
Gebruik/exploitatie

Projecten

Onze projecten

Nieuwbouw brandweerkazerne

Bouwmanagement
Vergunningen

Verbouw winkel en woonhuis naar kantoor

Projectmanagement
Vergunningen
Ruimtelijke ordening

Van woonhuis naar luxe appartementencomplex

Projectmanagement
Vergunningen