icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is een breed begrip. Bij duurzaam bouwen en verbouwen gaat het er vooral om dat er rekening wordt gehouden met de effecten op het milieu. Dat moet dan zowel bij het ontwerp gebeuren als tijdens de bouw, verbouw, renovatie of sloop.

Bouwtechnische voorschriften voor duurzaam bouwen zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Duurzaamheid is verankerd in de werkwijze van BBAW. De nieuwe werk –en denkwijze aan de hand van computermodellen maakt het mogelijk om ook de duurzaamheidinvesteringen duidelijk in kaart te brengen. De duurzaamheidkosten en –opbrengsten kunnen in een vroeg stadium worden berekend waardoor u verzekerd bent van een integraal duurzaamheids advies. BBAW volgt de ontwikkelingen op het terrein van duurzaam bouwen nauwgezet en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing.