Bouwkundige tekeningen

Bouwkundige tekeningen kunnen voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Als eerste dient een bouwkundige tekening uiteraard voor het visueel maken van wat er gebouwd moet worden en dat deze in overeenstemming is met de eisen en wensen van de opdrachtgever.

De bouwkundige tekeningen hebben ook tot doel om de plannen te kunnen toetsen aan de welstandsnota en of het voldoet aan het bestemmingsplan. Daarnaast kunnen technische tekeningen ook gebruikt worden bij het aanvragen van een omgevingsvergunning.

De bouwkundige tekeningen zijn bovenal een document waar vastgelegd is wat er gebouwd moeten worden, hoe het gebouwd moet worden en welke materialen er moeten worden toegepast. Het voorkomt discussies achteraf en schept duidelijkheid. Naar aanleiding van de tekeningen worden ook calculaties en begrotingen gemaakt. Deze worden gemaakt om de kosten van het project te drukken. De tekeningen worden gemaakt in de nieuwste computersoftware, hierin is het ook mogelijk om in 3D modellen te tekenen.

3D Gebouwmodellen

BBAW werkt met de nieuwste computerprogramma’s (ArchiCAD en Tekla) waardoor de ruimtelijke indeling niet alleen inzichtelijk wordt voor de opdrachtgever maar ook alle belangrijke informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal 3D gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie, waaronder ook de werktekeningen. Hierdoor worden de faalkosten tot een minimum beperkt.

Gebouw engineering

Door van zowel bestaande- als nieuwbouwobjecten vooraf de constructies te inventariseren en te implementeren, wordt een gebouw zodanig ontwikkeld dat bouwkundige knelpunten vooraf worden opgelost doordat voor functionele problemen, technische oplossingen worden gevonden. Het doorontwikkelen en de engineering van een plan levert de beste prijs- / kwaliteitsverhouding op zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan het ontwerp en de functionaliteit.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Schetsontwerpen
  • Bestektekeningen
  • Constructietekeningen
  • Werktekeningen

CONTACT

BBAW Bouwmanagement
Oosteind 14, 9331 AH Norg

Postadres
Postbus 12, 9330 AA Norg

T: 0592 – 61 46 73
E: info@bbaw.nl

kvk: 71622144 | btw: 8587.87.301.B01

Algemene voorwaarden BBAW Bouwmanagement DNR-2011