Bouwkundig advies

Een van de onderdelen van het bouwmanagement is het maken van de juiste keuzes. Details zijn hierin zeer bepalend. BBAW stelt de opdrachtgever in staat te komen tot de beste beslissing. BBAW heeft dit te danken aan onder andere haar grote kennis van het totale bouwproces, kennis van wet- en regelgeving, materiaalkennis en ervaring.

Deze essentiële keuzes moeten goed onderbouwd zijn, bouwkundig te realiseren en passen binnen het budget. Samen met de opdrachtgever maken wij een ruimtelijk en technisch programma van eisen en wensen dat vertaald wordt in een schetsontwerp. Dit schetsontwerp kan verder uitgewerkt worden tot een uiteindelijke bestektekening. Ook produceert BBAW de constructieberekeningen, een calculatie en een investeringskostenbegroting. Afhankelijk van de situtatie maakt BBAW begrotingen en calculaties, voert bouwkundige keuringen uit, maakt constructieberekeningen en voert inspecties uit. Dit alles om u als opdrachtgever bij elke stap in het bouwproces te adviseren en u in staat te stellen de juiste keuzes te maken.

Bouwkundige keuring en inspectie–rapport

Een keuring geeft inzicht in de bouwtechnische staat van een bestaande woning of pand. Nadat BBAW een bouwkundige keuring heeft verricht zetten vatten wij de resultaten samen in een rapport. Dit document kan de basis zijn tot de verdere ontwikkeling van het pand en kunt u bijvoorbeeld gebruiken tijdens de onderhandelingen bij de aankoop. Ook kan BBAW advies geven hoe eventuele herstelkosten op zwakke punten het beste kunnen worden uitgevoerd en kan een calculatie worden gemaakt van de bouwkosten.

Calculaties en begrotingen

Of het nu gaat om utiliteitsbouw, woningbouw, nieuwbouw, renovatie, restauratie of een uitbreiding het is altijd noodzakelijk en handig om van tevoren inzicht te krijgen in de de kosten. Aan de hand van door BBAW gemaakte of door de opdrachtgever aangeleverde bouwtekeningen wordt inzichtelijk hoe het project is opgebouwd en kunnen wij de juiste berekening maken van de bouwkundige kosten. BBAW maakt ook elementenbegrotingen welke worden gebruikt als directiebegrotingen. Naast de bouwkundige calculatie maakt BBAW ook investeringskostenbegrotingen met als doel de opdrachtgever inzicht te geven in de totaal te investeren kosten.

Constructieberekeningen

Bouwprojecten moeten veilig zijn, dat staat voorop. BBAW kan bouwkundig advies geven over de veiligheid van een gebouw door constructieberekeningen te maken. Deze berekeningen worden gemaakt om te bepalen of een constructie of bouwwerk veilig is voor gebruik. Ook bij kleine (vergunningvrije) bouwprojecten kan het raadzaam zijn om constructieberekeningen te maken.

CONTACT

BBAW Bouwmanagement
Oosteind 14, 9331 AH Norg

Postadres
Postbus 12, 9330 AA Norg

T: 0592 – 61 46 73
E: info@bbaw.nl

kvk: 71622144 | btw: 8587.87.301.B01

Algemene voorwaarden BBAW Bouwmanagement DNR-2011