icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
BBAW

Bouwkundig advies

Een van de onderdelen van het bouwmanagement is het maken van de juiste keuzes. Details zijn bepalend bij het maken van de juiste keuzes. BBAW stelt de opdrachtgever in staat tot het maken van de juiste keuzes.  BBAW heeft dit te danken door o.a. haar grote kennis van het totale bouwproces, kennis van wet en regelgeving,  materiaalkennis, ervaring, etc.

Deze essentiële keuzes moeten goed onderbouwd zijn, bouwkundig te realiseren en binnen het budget passen. Samen met de opdrachtgever maken wij een ruimtelijk en technisch programma van eisen en wensen wat vertaald wordt in een schetsontwerp. Dit schetsontwerp kan verder uitgewerkt worden tot en met de bestektekeningen. Ook produceert BBAW de constructie berekeningen en een calculatie en een investeringskosten begroting. BBAW kan begrotingen en calculaties maken, voert bouwkundige keuringen uit en kan constructieberekeningen maken. Afhankelijk van de situatie doet BBAW bouwkundige keuringen, voert inspecties uit. Dit alles om de opdrachtgever in staat te stellen tot het maken van de juiste keuzes.

Bouwkundige keuring en inspectie–rapport

Een keuring geeft inzicht in de bouwtechnische staat van een bestaande woning of pand. Nadat BBAW een bouwkundige keuring heeft verricht zetten vatten wij de resultaten samen in een rapport. Dit document kan de basis zijn tot de verder ontwikkeling van het pand en kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij de onderhandelingen bij de aankoop. Ook kan BBAW advies geven hoe eventuele herstelkosten op onderdelen zwakke punten het beste kunnen worden uitgevoerd en kan een calculatie worden gemaakt van de bouwkosten.

Calculaties en begrotingen

Of het nu gaat om utiliteitsbouw, woningbouw, nieuwbouw, renovatie, restauratie of een uitbreiding het is altijd noodzakelijk en handig om van te voren de kosten te weten.  Aan de hand van door bbaw gemaakte of door de opdrachtgever aangeleverde bouwtekeningen wordt inzichtelijk waaruit een project is opgebouwd en bestaat en kunnen wij de juiste berekening maken van de bouwkundige kosten Bbaw maakt ook elementenbegrotingen welke worden gebruikt als directiebegrotingen. Naast de bouwkundige calculatie maakt bbaw ook investeringskosten begrotingen met als doel dat de opdrachtgever een inzicht krijgt in de totaal te investeren kosten.

Constructieberekeningen

Bouwprojecten moeten veilig zijn, dat staat voor op. BBAW kan bouwkundig advies geven van de veiligheid van een gebouw door constructieberekeningen te maken. Deze berekeningen worden gemaakt om te bepalen of een constructie of bouwwerk veilig is voor gebruik. Ook bij kleine (vergunningvrije) bouwprojecten kan het raadzaam om constructieberekeningen te maken.