icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Bouwcontract check

Als (ver)bouwen niet uw dagelijkse werk is, dan is het lastig om contracten goed te kunnen beoordelen.

Onderhandelen in de bouw is een vak apart. BBAW is als onafhankelijke en deskundige adviseur een gelijkwaardige onderhandelingspartner in de onderhandelingen met bijvoorbeeld de aannemer en andere partijen. Een check-up van het contract met de aannemer en andere leveranciers vooraf kan een hoop problemen besparen. BBAW is op de hoogte van de geldende prijzen, tarieven, percentages, algemene kosten, bouwplaatskosten, bouwtijd en winst/risico marges. BBAW kan controleren of de offerte marktconform is.