Bouwbesluit toets

Gaat u bouwen of verbouwen, dan krijgt u te maken met regels (o.a. Bouwbesluit 2012) die te maken hebben met veiligheid, gezondheid, de omgeving en bijvoorbeeld de buren.

Niet alleen moet er worden voldaan aan bouwtechnische eisen zoals brandveiligheidseisen en dergelijke. Ook moet het plan voldoen aan bestemmingsplannen, welstandseisen en bouwverordeningen. Ook als er geen vergunning nodig is moeten alle gebouwen aan deze regels voldoen.

In het ontwerpproces het bouwplan laten toetsen

De ideale situatie is om aan het begin van het ontwerpproces het bouwplan al direct te toetsen aan het Bouwbesluit en niet te wachten op de achteraf-toets door de gemeente. BBAW is in staat in een vroeg stadium, nog voordat de bouwaanvraag is gedaan en het vergunningentraject bij de gemeente is ingegaan, het bouwplan te toetsen aan het Bouwbesluit. Wij kijken of de plannen passen binnen het bestemmingsplan, de welstandseisen en bouwverordeningen van de gemeente en of ze voldoen aan de bouwtechnische voorschriften. Onze toetsrapportage geeft in een vroegtijdig stadium aan of het project voldoet aan het bouwbesluit en overige wettelijke voorschriften en eisen.

CONTACT

BBAW Bouwmanagement
Brink 1, 9331 AA Norg

Postadres
Postbus 12, 9330 AA Norg

T: 0592 – 61 46 73
E: info@bbaw.nl

kvk: 71622144 | btw: 8587.87.301.B01

Algemene voorwaarden BBAW Bouwmanagement DNR-2011