Bestemmingsplan wijziging

De gemeenteraad in Nederland stelt vast dat bepaalde gebieden een bepaalde bestemming hebben. Hierdoor heeft iedere vierkante meter grondoppervlak een bestemming gekregen. Zo nodig kunnen voorschriften uitgegeven worden wat er wel en niet bebouwd mag worden, of het gebied voor industrie, woningbouw of bijvoorbeeld recreatie bestemd is. Men wil de overlast tussen verschillende activiteiten, zoals wonen en of recreatie tot een minimum beperken. Omdat de maatschappij dynamisch is kan het zijn dat de bestemming gewijzigd wordt.

Elke 10 jaar moet vanuit de gemeente het bestemmingsplan geactualiseerd worden. Het kan voorkomen dat een initiatiefnemer de wens heeft om een bestemmingsplan te wijzigen; bijvoorbeeld van agrarisch naar bestemming wonen.

Ondersteuning bij het wijzigen van een bestemmingsplan

BBAW ondersteunt u graag bij het wijzigen van een bestemmingsplan. Als een externe partij de informatie voor een bestemmingsplanwijziging moet aanleveren, wordt dit gedaan aan de hand van een Ruimtelijke Onderbouwing Bestemmingsplan (ROB). Door de vele jaren aan ervaring is BBAW in staat om dit proces efficiënt te doorlopen.

De procedure die moet worden aangegaan om een bestemmingsplan te wijzigen duurt gemiddeld zo’n 26 weken omdat er niet een fatale termijn aan vast zit. Dit is bij een omgevingsvergunning wel het geval.

Weet u niet zeker wat van toepassing is op uw situatie neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dan kijken we samen naar uw plan.

CONTACT

BBAW Bouwmanagement
Oosteind 14, 9331 AH Norg

Postadres
Postbus 12, 9330 AA Norg

T: 0592 – 61 46 73
E: info@bbaw.nl

kvk: 71622144 | btw: 8587.87.301.B01

Algemene voorwaarden BBAW Bouwmanagement DNR-2011