icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
BBAW

Bestemmingsplan wijziging

De gemeenteraad in Nederland stelt vast dat bepaalde gebieden een bepaalde bestemming hebben. Hierdoor heeft iedere vierkante meter grondoppervlak een bestemming gekregen. Zo nodig kunnen voorschriften uitgegeven worden wat er wel en niet bebouwd mag worden, of het gebied voor industrie, woningbouw of bijvoorbeeld recreatie bestemd is. Men wil voorkomen dat er activiteiten die ongunstig kunnen zijn naast rustige activiteiten, bijvoorbeeld wonen, kunnen komen. Omdat de maatschappij dynamisch is kan het zijn dat de bestemming gewijzigd wordt. Elke 10 jaar moet vanuit de gemeente de bestemmingsplan geactualiseerd worden. Het kan voorkomen dat een initiatiefnemer de wens heeft om een bestemmingsplan te wijzigen. Bijvoorbeeld van de bestemming agrarisch naar de bestemming wonen.

BBAW ondersteunt u graag in het wijzigen van een bestemmingsplan. Als een externe partij de informatie voor een bestemmingsplan wijziging moet aanleveren, wordt dit gedaan aan de hand van een Ruimtelijke Onderbouwing Bestemmingsplan (ROB). BBAW organiseert dat de juiste informatie op de juiste plek bij elkaar staat. BBAW is in staat om dit proces efficiënt te doorlopen, doordat er vele jaren aan ervaring aanwezig is.

De procedure die moet worden aangegaan om een bestemmingsplan te wijzigen duurt gemiddeld zo’n 26 weken. Dit duurt gemiddeld 26 weken, omdat er niet een fatale termijn aan vast zit zoals bij de omgevingsvergunning het geval wel is.

Weet u niet zeker wat van toepassing is op uw situatie neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dan kijken we samen naar uw plan.