icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
BBAW BimX

BIM

BIM is een afkorting voor Bouw Informatie Model. In tegenstelling tot het traditionele ontwerp- en bouwproces wordt er tijdens het BIM-proces in één (computer)model gewerkt. Aan dit bestand worden alle data gekoppeld die nodig zijn voor het ontwerpen, bouwen en beheren van een bouwwerk. Het model levert een virtueel prototype van het gebouw waarbij bouwkunde, constructie, bouwfysica, en installaties driedimensionaal samenkomen en wordt gebruikt door alle partijen die betrokken zijn bij het te realiseren bouwwerk, zoals opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemer en installateur.

Het voordeel van het werken in één model is dat alle partijen dezelfde gegevens (zoals tekeningen, berekeningen, gebouwdimensies, rapporten en verslagen) gebruiken. Alle partijen kunnen zien waar de knelpunten zich bevinden en of er aan alle regels wordt voldaan. Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld een energieberekening aan het model te koppelen, de EPC te laten uitrekenen en de constructie door te rekenen.

BBAW werkt al een aantal jaren zeer succesvol met deze kostenbesparende software.

Zie ook hier de site van Kubus voor meer informatie.