Direct contact: 0592 - 61 46 73 info@bbaw.nl

Nieuwbouwplan Oosterveld

Nieuwbouw woning bouwen op het Oosterveld in Norg in 2016 mogelijk

De gemeenteraad van Norg gaat hoogstwaarschijnlijk besluiten dat er vanaf 20 april 2016 weer gebouwd mag worden. Uit drie mogelijke gebieden heeft de gemeente ervoor gekozen het gebeid Oosterveld in Norg te gebruiken voor de uitbreiding. Het lag het meest in de lijn van de verwachting, omdat dit gebied ideaal is om te bewonen. Het gebied ligt ten oosten van Norg tussen de Peesterweg en de Donderseweg. In het plan komt naar voren dat er gefaseerd 225 woningen mogen worden gebouwd.

Het plan van de gemeente is om vanuit de Peesterweg naar ‘boven’ te beginnen met bouwen. Dit wordt gefaseerd gedaan om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken. Door continu een aantal kavels vrij te geven, blijft het gevoel van het Oosterveld behouden en kunnen de bewoners genieten van het rustige karakter van dit gebied.

Fasering van uitgifte kavels

De fasering is hiernaast op het plangebied weergegeven. Logischerwijs wordt er begonnen met bouwen in fase 1a, waar 7 kavels worden vrijgegeven voor nieuwbouw. Dit gaat om 800m2. Omdat het bestemmingsplan al is goedgekeurd om dit gebied te bewonen kan er ook direct begonnen worden met bouwen. Door middel van een loting zal er worden bepaald wie in aanmerking komen voor deze kavels.

Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen om vrijstaande woningen te bouwen in fase 1b. Mochten hier niet genoeg aanmeldingen voor zijn, dan gaat de gemeente een ander plan maken voor deze fase voor aspirant-kopers.

BBAW Bouwmanagement ondersteunt u in alle facetten om uw ideale droomhuis te realiseren.
Bekijk hier de actuele stand van zaken op de site van de Gemeente Noordenveld.

BRON: Gemeente Noorderveld

Voorstellen BBAW

BBAW bouwmanagement is een onafhankelijk familiebedrijf, opgericht in 1998, dat bedrijven, organisaties en particulieren adviseert en ondersteunt bij elk voorkomend onderdeel van een bouwproces. De korte communicatielijnen in ons bedrijf staan garant voor persoonlijke aandacht voor ieder project. Bouwen en verbouwen zonder ervaring kost vele hoofdbrekens en levert niet zelden frustraties op. Kosten lopen uit de hand, er wordt te laat opgeleverd, het pand blijkt niet te voldoen aan de eisen. BBAW heeft naast veel ervaring ook de expertise in huis om deze ellende te voorkomen.

Referenties
  1. Nieuwbouw, twee onder één kap | EeldeOntwerp t/m realisatie
  2. Nieuwbouw woning | NorgOntwerp t/m realisatie
  3. Nieuwbouw woning | NorgOntwerp t/m realisatie
  4. Nieuwbouw woning | Huis Ter HeideOntwerp t/m realisatie
  5. Planontwikkeling | NorgOntwerp t/m realisatie
  6. Nieuwbouw, twee onder één kap | EeldeOntwerp t/m realisatie