Direct contact: 0592 - 61 46 73 info@bbaw.nl

Gem. Midden-Drenthe

Gem. Tynaarlo

Website overzicht woningbouwlocaties
Website Oude Tolweg zuid
Website

Gem. Westerveld

Website Overzicht kavels
Website Voormalige brandweerkazerne
Website Valderse II

Gem. Achtkarspelen

Website Overzicht kavels
Website De Wyk
Website Plan Lutkepost
Website Lutkepost
Website Vierstromenland
Website Tuorrebout

Gem. Het Bildt

Website Overzicht
Website Minnertsga
Website Nij Altoenae
Website St-Annaparochie
Website St-Jacobiparochie
Website Vrouwenparochie

Gem. Dantumadeel

Website Overzicht kavels

Gem. Dongeradeel

Website Overzicht kavels
Website Jister
Website Trije Terpen
Website Koarte Bun
Website Pastorijlan
Website Lou Sanen
Website Fiskbuorsterwei
Website Fiskbuorsterwei
Website Kampen

Gem. Ferwerderadeel

Website Overzicht

Gem. Franekeradeel

Website Overzicht kavels
Website Elfstedenwijk
Website It Vossebosk

Gem. De Friese Meren

Website Overzicht woningbouw
Website Op ‘e Golfbaan
Website Wyldehoarne
Website Tramdijk Oost
Website Bakhuizen
Website Herenweg
Website De Menning
Website Legebuorren
Website Ny San Rotten
Website Sintjohannesga
Website Vegelingsoord
Website Roordahiem

Gem. Heerenveen

Website Overzicht Kavels
Website Watervelden
Website Wetterstrip
Website Heidemeer
Website Schans/zilverlinde
Website Nieuwehorne
Website De Eide
Website Jubbega
Website Overzicht bedrijventereinnen

Gem. Kollumerland c.a.

Website Overzicht kavels
Website Broersmastraat
Website Bernhardlaan
Website De Saedkampe
Website Meester Visserstraat
Website Van Teijenswei

Leeuwarden

Website Project Blitseard
Website Blitseard
Website Project Zuidlanden
Website Zuidlanden
Website Goutum Sud
Website Wiarda
Website Nieuwstroomland

Gem. Littenseradeel

Website Overzicht kavels
Website Beardesleat
Website Oan ‘e Feart
Website Fabrykswei Oost
Website Tjems en Tuolle
Website Trije Keningen

Gem. Menaldumadeel

Website Informatie

Gem. Oostellingwerf

Website Overzicht kavels

Gem. Opsterland

Website Overzicht kavels
Website Loevestein 4
Website De Wiken
Website De Hege Kamp
Website Ikesingel
Website De Heide
Website Riperwalden
Website De Skans

Gem. Smallingerland

Website Overzicht kavels

Gem. Sudwest-Friesland

Website Project pagina
Website overzicht woningbouwlocaties
Website Harinxmaland

Gem. Tietjerkststeradeel

Website Overzicht
Website Aldtsjerk
Website Burgum
Website Burgum West
Website Earnewald
Website Eastermar
Website Garyp
Website Gytsjerk
Website Hurdegaryp
Website Jistrum
Website Munein
Website Noardburgum
Website Oentsjerk
Website Ryptsjerk
Website Sumar
Website Suwald
Website Tytsjerk
Website Wyns

Gem. Weststellingwerf

Website Overzicht
Website Lindewijk
Website De Tuinen
Website Oldeholtpade
Website Noordwolde

Gem. Appingedam

Website Overzicht nieuwbouw locaties
Website De Eendracht
Website Westersingel, Fivelkade & Tichelplaats

Bedum

Website Overzicht nieuwbouw locaties
Website Waldadrift
Website Ter Laan 4

Gem. De Marne

Website Overzicht nieuwbouw locaties
Website Trekweg
Website Leens-Oost
Website Doornbos 3

Gem. Delfzijl

Website Overzicht nieuwbouw locaties
Website Kwelderland
Website Prins Bernardlaan

Gem. Eemsmond

Website Overzicht nieuwbouw locaties
Website Almersma
Website Scherphorn Noord
Website De Laan Zuid

Gem. Groningen

Website Overzicht nieuwbouw locaties
Website De Vlint
Website De Held III

Gem. Grootegast

Website Overzicht nieuwbouw locaties
Website t Roblespark
Website Kroonsfeld
Website Drachtsterweg

Gem. Hoogezand-Sappemeer

Website Overzicht nieuwbouw locaties
Website De Ijsbaan
Website Julianapark
Website De Vosholen

Gem. Leek

Website Overzicht nieuwbouw locaties

Gem. Loppersum

Website Overzicht nieuwbouw locaties

Gem. Marum

Website Overzicht nieuwbouw locaties
Website De Holten III
Website Marum / Alberdaheerd

Gem. Menterwolde

Website Overzicht nieuwbouw locaties
Website Burgemeester Venemastraat
Website Plan Tolweg fase I
Website Plan Tolweg fase II

Gem. Oldambt

Website Overzicht nieuwbouw locaties

Assen

Marsdijk

Aa en Hunze

Kloosterveen

Borger Odoorn

Coevorden

Emmen

Hoogeveen

Meppel